En la societat occidental el consum d’alcohol és un hàbit socialment acceptat, que sovint es manté durant la gestació. Aquest consum pot comportar l’aparició de malformacions i alteracions fetals greus, com la Síndrome Alcohòlica Fetal. Aquesta síndrome està considerada com la primera causa evitable de deficiències de naixement i retard en el desenvolupament dels infants.
L’objectiu de l’estudi va ser determinar el consum d’alcohol en dones embarassades mitjançant la detecció de dos marcadors biològics (metabòlits de l’etanol)  en meconi, primera deposició dels nounats. Per fer-ho, es van recollir les mostres de meconi i les dades socio – demogràfiques, clíniques i relacionades amb els hàbits tòxics, de les dones ingressades a la Unitat d’Obstetrícia de l’hospital Germans Trias i Pujol durant 2 mesos. L’anàlisi dels meconis es va dur a terme mitjançant la tècnica de Cromatografia Líquida i Espectrometria de Masses (LC/MS) per determinar i quantificar la presència d’aquests dos marcadors biològics.
Més d’un 40% de les dones de l’estudi reconeixien hàbits tòxics durant l’embaràs, especialment consum de tabac. Únicament 3 dones (6%) van reconèixer consum d’alcohol. No obstant  això, la prevalença de consum d’alcohol mitjançant la detecció dels dos marcadors analitzats va ser de 4.2% (Etil Glucurònid) i 16.7% (Etil Sulfat).
En tot cas, es fa necessari intensificar la prevenció del tabaquisme i del consum d’alcohol durant l’embaràs, així com millorar la detecció precoç de consum amb nous marcadors d’exposició fetal.

Alcohol Consumption during Pregnancy: Analysis of Two Direct Metabolites of Ethanol in Meconium.

Sanvisens A, Robert N, Hernández JM, Zuluaga P, Farré M, Coroleu W, Serra M, Tor J, Muga R.
Int J Mol Sci. 2016 Mar 22;17(3)