A mitjans dels anys 60, Dole i Nyswander van introduir als EUA els tractaments substitutius amb metadona com l’estratègia terapèutica pel tractament de la dependència d’heroïna. Actualment, la metadona és un dels fàrmacs més utilitzats per al tractament d’aquesta addicció.
A Catalunya, a la segona meitat dels anys 80, la presència del virus de la immunodeficiència humana (VIH) i l’elevada quantitat de consumidors de drogues per via intravenosa, evidenciava que les estratègies adoptades fins aquell moment per a fer front al consum de drogues il·legals eren insuficients pel control de la pandèmia. Aquest fet va impulsar un canvi en la política sanitària en matèria de drogodependències. Inicialment, l’objectiu prioritari era l’abstinència completa de substàncies. La necessitat de minimitzar els danys associats al consum va impulsar nous programes, entre els quals destaquen els programes de manteniment amb metadona (PMM).
El 1992, a Badalona, es va iniciar un d’aquests programes al Centre Delta. El Centre d’Atenció i Seguiment Delta (CAS Delta) és un servei de tractament de drogodependències creat el 1985. Forma part de l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) de l’Ajuntament de Badalona i està integrat a la xarxa d’assistència sanitària del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Té una extensa àrea d’influència que inclou els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montgat, Tiana i Sant Adrià de Besos.
Vint anys després de l’inici del PMM al Centre Delta, es va decidir elaborar una base de dades que recollís la informació clínica de tots aquells pacients que s’havien estat tractant amb aquest fàrmac. L’anàlisi d’aquestes dades ha permès conèixer amb detall el perfil d’aquests pacients i com s’ha anat modificant en el temps.

L’article publicat recentment a la revista Medicina Clínica, mostra que els pacients que inicien un PMM són cada vegada més grans i tenen més freqüència de patologia psiquiàtrica. Per altra banda, s’observa un descens de les infeccions pel VIH i les hepatitis C i B en aquests pacients. 

Freqüència d’ infecció per VIH i virus de les hepatitis C i B (HBcAc+) segons el perıiode d’
admissió a tractament amb metadona.

 

Sanvisens A, Rivas I, Faure E, Muñoz T, Rubio M, Fuster D, Tor J, Muga R.

Med Clin (Barc). 2014 Jan 21;142(2):53-8